BYGGNADSSMIDE.

  • Tillverkning och montage av byggnadssmide
  • Avväxlingar
  • Bärande stålkonstruktioner

TILLVERKNINGS-/INREDNINGSSMIDE
till företag- och privat kunder:

  • Glasväggar Industridesign
  • Räcken
  • Inredningssmide
  • Staket och grindar
  • Specialtillverkning: i rostfritt, aluminium, koppar och mässing
  • Reparation/tillverkning av Marint
  • Tillverkning av stekhällen: Anderssons Hällen

FASTIGHET-/SERVICESMIDE

Tillverkning, reparation, service och montage av bl.a:
•Dörrar
•Påkörningsskydd
•Ramper/Trösklar
•Räcken/Trappräcken/Handledare
•Täck-/och skyddsplåtar
•Inbrottsgaller/Inbrottsgrindar

Vi är stolta samarbetspartner med Fastighetsägarna Service
https://www.fastighetsagarna.se/tjanster/ramavtal/