SS-EN 1090-2 - Utförande av stålkonstruktioner
Vi erbjuder komplett tillverkning och montering av bärande stålkonstruktioner som tillverkas och monteras enligt EXC 1 och 2 enligt EN 1090-2 mot komponentspecifikation från beställare.

Certifiering enligt ISO 3834.
Är en kvalitetssäkring vid svetsning.
Företaget innehar alla relevanta utbildningar för att utföra arbetet så väl svetsarprövning enl. ISO 9606 och Heta arbeten. Varje svetsare, anställd eller inhyrd, skall vid behov göra ett site-test i de metoder och svetsläge som han/hon har behörighet för innan svetsarbete utförs på kravsatta projekt.  

För att kunna avgöra kvaliteten på utförd svetsning ska all svetsande personal har gått utbildning i visuell kontroll kopplat till SS-EN ISO 5817 denna utbildning uppdateras när behov föreligger. Personal som avsynar svets skall göra syntest årligen.

Vår kvalitetspolicy:
Vi ska minst uppfylla kraven enligt SS-EN ISO 9001:2000. Rätt kvalitet enligt kundens önskemål och kravspecifikation. Vår strävan är att uppnå NOLL FEL.
I kvalitetsmålen ingår att utveckla personalen att tänka kvalitet. Företagets arbetsmiljö , produktion och layout skall utvecklas så att kvalitetsmålen liksom ständig förbättring uppnås.
I kvalitetsbegreppet innefattas hög servicegrad även gällande tekniska konsultationer och produktkritik vid konstruktioner och offert.

Vår miljöpolicy är:
Att utveckla, utforma och bedriva tillverkning med hänsyn till en effektiv användning av råvaror och energi på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Önskemål idag - Krav imorgon.
Att informera, utveckla och motivera anställda, kunder och leverantörer att utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Att bedöma miljökonsekvenserna i ett helhetsperspektiv vid investeringar och tillverkning.
Att följa gällande lagar, förordningar och andra myndighetsanvisningar.
Att förhindra miljöstörande utsläpp och att ständigt bli bättre.